ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/25/13

පා පොඩි පොඩි සරාවයි ..... !මල් පෙති සිනිදු බව දැන දෝතින්                නොඅල්ලා
දැතට රැගෙන පපු තුරුලේ                         හොවාලා
කටුවෙන් ටිකෙන් ටික ගෙන දිය                 පෙරාලා
සෙනෙහස රැගෙන පුතු නළලත                  තෙමලා 

මුව අඟ පුරා සුරතල් කිරි                           සිනාවයි
දෙපයින් තලන පා පොඩි පොඩි                  සරාවයි
දිය පොඩි තලන පුතු දැතේ                        ලතාවයි
කිරිකැටි පුතුගේ දෙතොලතරේ                   කතාවයි

දේදුන්නෙන් හවඩි වැලක් පුතු ඉන වට         වැටේවි
නෙලුම් මලක සුවද පොදක් පුතු ඇග වට      තෙමාවි
හඳෙන් ගෙනත් කිරි දෝතක් දෙතොලතරට   වැටේවි
පුංචි පුතුට කවි තාලෙට හීන ගොඩක්           පෙනේවී


1 comment: