ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/24/13

මතකය අරන් මාගේඔය සීත සඳ මඩලේ හැංගී හොරා

ඔය හිතට නොදැනෙන්න මම පෙම් කළා

දුර ඇත වැඩි හින්ද මම නැවතුනා

මතකය අරන් මාගේ නුඹ දුර ගියා දෑස මත දිග හැරෙන හත් පාට බොඳ වෙලා

මල් පිපුනු වැට ගාව සමනල්ලු ඉගිලිලා

පිනි බින්දු ඉහිරිච්ච තණ පිස්ස මැලවිලා

නුබ නැතිව ලින් පඩියෙ දිය සෙවෙල මතු වෙලා

No comments: