ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

2/5/10

උඹ මාර පව්කාරයෙක්.......... !


උඹ මාව ඔසවලා
අත ඇරියා නේද ?
දුර ඈත ක්ෂිතිජයට
මං ආයෙත් එයි කියලා
මහ පොළොව බලාගෙන........
මං අහසට ගියා.
උඹ අතර මැද නැවතුනා.
උඹ දැන් අසරණයි !
මං නිවන් දැක හමාරයි..................

උඹ මාර පව්කාරයෙක්.......... !

No comments: