ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

10/10/10

කණ තියා බලාපං ඒ මහ පොළොවටම ...... !


විඩාපත් දෑතින්
දහඩිය සුවඳ මුසු කොට
ගොඩනැගූ ඔවුන්ගේම හදවත
ඔවුන්වම මරා
ඔවුන්ගේ ප්‍රාණය
හිර කරණ ලද්දේය
ඔවුන්ගේම මහ පොළොව යට .........

කණ තියා බලාපං
ඒ මහ පොළොවටම
යලිත් සැරයක් ..... !

අසාපං සවන් හැර
උඹ විසින් හිර කෙරූ
ඔවුන්ගේ ප්‍රාණය
පණ අදින හැටි තවමත්
උඹ දිහා බලාගෙන ........ !

1 comment:

Anonymous said...

ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට නොමිලේ

* jokes
* amazing facts
* technical news..etc

ලබා ගැනිමට,

පියවර 1.
ඔබට facebook ගිනුමක් තිබිය යුතුයි. facebook ගිනුමක් නොමැතිනම් www.facebook.com වෙත පිවිස නොමිලේ ගිනුමක් ආරම්භ කරන්න. (http://goo.gl/QF5Y වෙත පිවිස facebook mobile alerts "on"කරන්න)

පියවර 2.
http://goo.gl/Ex9J වෙත පිවිස ඉහල ඇති "Like" බොත්තම ඔබන්න. (මෙවිට login වියයුතුයැයි දැන්වුවහොත්, ඔබේ email සහ password ඇතුලුකර login වන්න. මෙහිදි singup නොව login විමට වගබලාගන්න)

පියවර 3.
ඉන් පසු වම් ඉහල කෙලවරේ ඇති "Subscribe via SMS"යන්න ඔබන්න (confirm if ask).දැන් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට free sms mobile alerts ලබෙනු ඇත.

කරදරයක් වූවානම් සමාවන්න.
email: m.box@live.com