ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

10/9/10

උපාධි ලත් මුරකරුවෙක්.......... !


උජාරුවට ඉස්කෝලෙට
ගිහින් ලියපු කවි පංතිය
මට තාමත් උගන්වනවා
ජීවත් වෙන හැටි කොහොමද

ඔන්න ටිකක් ලොකු වෙනකොට
වාඩි වුනා විභාගෙකට
මට එතනදි කියාදුන්නා
වෛර කරන හැටි කොහොමද

එකිනෙකාට ඉරිසියාව
තමන්ම පමණයි වැදගත්
උසස් පෙළදි මම දැක්කෙ

" මම ඉන්නෙ කැම්පස් එකෙ "
උජාරුවට ඇත දැන් මට
ලබා ගත්තු ලේබලයක්
මුළු ලෝකෙට පෙන්නන්නට

ජීවිතයෙන් භාගයක්ම
කඹුර කඹුර එක එකාට
දැන් මට ඇත උපාධියක්
අනික් උන්ට පෙන්නන්නට

මම දැන් අර කන්තෝරුවෙ
ගේට්ටුවේ මුරට ඉන්න
උපාධි ලත් මුරකරුවෙක්.......... !

3 comments:

ර ත් ග ම යා said...

එල එල.......

sampath said...

real story machan...............

Anonymous said...

It is an excellent variant

Greetings from the Speedy DNS