ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

1/30/10

නිමේෂයක වරද..........!


ඔබව හමු වූ නිමේෂය තුලම
ගොඩනැගුනි තව
ඔබ නොදත් නිමේෂයක්
මා තුලම
ඔබ මා පමණක් සිටින .
එය කෙතරම් ලස්සනද...?
අද මා ගයන
ප්‍රේමයේ දුක්බර
ගීයට වඩා..............
නමුත් ;
ගායකයා මම ම පමණයි.
ඒත් නුඹ ,
තවකෙකු සමඟ
ඒ කවිය රසවිඳින
සහෘදයෙකි දැන්
මා ඉදිරිපිට.........

No comments: