ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

1/20/10

නිහඬ ආදර කතාව.........


මා දනිමි ඔබ
කළ බව නිතැතින්ම
" ආදරය "
නිකැළැල්ව , නිහඩවම
පැතූ බව හුදු සෙවන
මාගේම හදවත කොනක
ඔබගේ සුසුමන් වලට.......................
නමුදු ,
ඔබ පිරූ
නිහඩ මූසල පතිවත
අද මගේ හදවත තුළම
ගිනි අරං
මූසලකමම තුරුළු කොට
ඔබේ චිතකය අසල
දණ වැටී
පතමි අද මම
ඔබේ සෙවණැල්ල....................

2 comments:

indik said...

ලස්සන නිර්මාණයක්...

නීනු said...

මුලදි හද එපා වී
මූසලව ගිය ඔබට
කුමට අද චිතකයේ
දැවෙන හද සෙවනැල්ල