ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

12/15/13

පෙම් කවි සිත


රැයක් පුරා සිත නිමක් නොවූ කවි 
පෙළක් සොයා නිදි වැරුවා
මටත් හොරා නුබ කවි පෙළක් ලියා 
අන් කවක් සොයා එහි තැබුවා 

සිතට දැනෙන මෙ නිම් නැති පාලුව 
සිර කරගෙන මා දින ගැන්නා 
හීන කතන්නදර ගොතා ලියන්නට 
මතක පොතේ පිටු ඉතිරි වෙලා 

ලියන ලියන මෙ අකුරක් ගානේ 
ඔබ දුන් මතකය ලියවෙනවා 
අකුරු මැකී ගිය හිස්තැන් අතරේ 
ඔබේ නමින් ලේ ඉහිරෙනවා 

රැයක් පුරා සිත .... //

( උශාන් පෙරේරා )

No comments: