ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

6/23/13

සිතේ ගබුරුම තැනට


සුදු නෙලුම් පුදින්නේ
පිනි බිදේ සීතලට
දැස් පොඩි පොඩි වෙන්නේ
අකුණු රැස් නොවදින්න

නෙත් කැලුම් හිනැහෙන්නේ
පෙම් සුසුම් සඟවන්න
හදේ හිසර වැදුනේ
සිතේ ගබුරුම තැනට

පාරමී පුරන්නේ 
කිසිවෙකුට නොදැනෙන්න 
ආලකම් පුරන්නේ 
මා හටත් නොදැනෙන්න

No comments: