ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

9/4/10

දැන් ආයිත් වැඩට බැස්සා ඔන්න .............!

ඔන්න මට සමා වෙන්න ඕන . නාට්‍ය වැඩ කටයුතු නිසා ගොඩ කාලෙකින් මුකුත්ම ලියන්න බැරි වුනා . මම තමයි ගිය දවස් ටිකේ වේදිකාගත වුනු "ඉබ්සන්ගේ නාට්‍යක් වන බෝනිකි ගේදර වේදිකා නාට්‍යයේ වේදිකා පරිපාලක තැන. ඉතින් වැඩ ගොදක් තිබුනා .මම මේ නාට්‍යයේ රඟපෑවෙ නැති එක විතරයි . අනිත් හැම දේම් කළා .මාස 4 ක් කාලයක් විඳපු මහන්සිය අහක ගියේ නැහැ කියලයි මම හිතන්නෙ .මොකද කියන්නෙ අපේ සංසඳය තුල කවුරුහරි ඉන්නවනම් මේ නාට්‍ය බලපු ,මම කැමතියි දැන ගන්න ඒ අයගෙන් මෙම නාට්‍යය ගැනත් ටිකක්................... !

No comments: