ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

4/24/10

ඒත් මා නොවේ ඒ රහල් හිමියන්........


සුලැඟිලි නැතත් එල්ලෙන්න
කහවත් උනා
කුණු කිළිටි වත උඩින්
නිවන් සක්මනට මා
සැරසුනා විතරයි ........ !
ඒත් මා නොවේ
ඒ රහල් හිමියන් .
මම තවම
කිරි සුඳවත් නොගිය
රහල් හිමි නමකි
පෘතග්ජන ................ !

2 comments:

දුකා said...

lassani . . ..
meka maratan eka wenuwen liyapu ekakda???

Anonymous said...

ජීවිතේ ‍වි(දින්නට මිස වි(ද‍වීමට නොවේ.හො(දයි අදහස